About abflucketa

עם ההגעה לישראל, הסוכנות מספקת לעובדים דירות נוחות. זהו חדר במלון או חדר שכור. הכל תלוי בבקשת הנערה עצמה, מכיוון שההוצאות להסדר נועדו רק להוצאות העובדת. העלות הממוצעת של השכרה יומית של נדל"ן בישראל מוערכת כ 40-60 דולר ליום.מערכת שקופה של בונוסים של עובדים. בנות עוזבות את ההטענות מגברים באופן אישי. המשימה העיקרית של סוכנות ישראל דירות דיסקרטיות קריות – צור עבודה הגונה עם רווחים כבדי משקל, וגברים מעוניינים מספקים שירותים ישירות לרמה הטובה ביותר. באופן בלעדי שיטה זו מאפשרת לבצע שיתוף פעולה ארוך טווח, שיהיה רווחי הן עבור העובדים והן עבור הלקוחות שלנו.
Go to Top