About childballude

מערכת אמינה לעידוד עובדים. תועלים מגברים עובדי עובדים לוקחים לעצמם. המשימה העיקרית של חברת הליווי הישראלית נערת ליווי – לספק לעובדים עבודה טובה עם הכנסה כבדת משקל, ולתת ללקוחותינו לתת לשירותים נכס טוב יותר בלעדית. באופן בלעדי שיטה זו נותנת את הכוח לקבוע שיתוף פעולה עם קו ארוך, אשר יהפוך לנוח הן לבנות והן ללקוחותינו.עם ההגעה לישראל, הארגון מספק לבנות תנאים נוחים. זה יכול להיות חדר במלון או דירה מוכרת. זה משפיע רק על סדר הנערה עצמה, מכיוון שעלויות ההשכרה נופלות אך ורק על חשבון העובדת. המחיר המשוער של דירה יומית בישראל מוערך כ 40-60 דולר ליום.
Go to Top