About dolabelsi

מערכת מובנת של עידוד עובדים. עובדים באופן אישי משאירים מתנות מלקוחות באופן אישי. המטרה העיקרית של הליווי הישראלי נערות ליווי – צור עבודה הגונה עם הכנסה טובה, ולקוחות עשירים נותנים שירותים באיכות טובה במיוחד. באופן בלעדי גישה זו מספקת כוחות לפיתוח שותפות ארוכה, שתיהיה רווחית ועובדים ולקוחותינו.עם הגעת ישראל, הסוכנות יוצרת דירות נוחות לעובדים. זה יכול להיות חדר במלון או חדר מושכר. הכל תלוי רק במשאלה של הילדה עצמה, מכיוון שתשלום עבור שכר דירה הוא אך ורק על חשבון הדגם. העלות המשוערת של דירה יומית בישראל היא כ 40-60 דולר ליום.
Go to Top