About gasatextva

עם ההגעה לישראל, הארגון מספק לעובדים דירות נוחות. זה יכול להיות חדר במלון או בית שכור. זה משפיע אך ורק מהסדר של הילדה, מכיוון שעלויות הדיור הן אך ורק במאזן העובדים. המחיר הממוצע של דירות יומיות בישראל הוא כ 40-60 דולר ליום.מערכת תעודות לעידוד עובדים. עובדים לוקחים תשלום מהלקוחות בעצמם. המשימה העיקרית של סוכנות הליווי ישראל דירה דיסקרטית חיפה – הפכו את הבנות לתפקיד הטוב ביותר עם רווחים גדולים, והגברים שלנו הופכים שירותים באופן בלעדי לרמה הטובה ביותר. גישה זו היא שנותנת את הכוח לבסס שותפות ארוכה, אשר תהפוך לרווחית הן עבור העובדים והן עבור לקוחותינו.
Go to Top