About hifabitea

עם ההגעה לישראל, הסוכנות מספקת לבנות תנאים נוחים. זהו חדר במלון או דירה שכורה. זה תלוי אך ורק בבקשת הנערה עצמה, מכיוון שעלויות הנדל"ן נמצאות במאזן הדגם. העלות המשוערת של השכרת הדירה היומית בישראל היא כ 40-60 דולר ליום.מערכת עידוד עובדים שקופה. מלכודת מגברים עובדי לוקחים את עצמם. משימת העדיפות של שירות הליווי שלנו ישראל שירותי ליווי בתל אביב – צור עבודה טובה עם הכנסה משמעותית, ואנשינו מעניקים שירותים באיכות טובה במיוחד. גישה זו מספקת באופן בלעדי כוחות לייצר שותפות ארוכה, אשר תהיה נוחה הן לעובדים והן ללקוחותינו.
Go to Top