About kabtesino

עם ההגעה לישראל, הסוכנות יוצרת דירות נוחות לעובדים. זהו חדר במלון או חדר שכור. הכל תלוי בסדר הנערה עצמה, מכיוון שעלויות הנדל"ן נופלות בדיוק עבור הוצאות העובדת. המחיר המשוער של בית יומי בישראל הוא כ 40-60 דולר ליום.מערכת גארבון של פרמיות עובדים. בנות לוקחות טיפים מלקוחות באופן אישי. משימת עדיפות של חברת הליווי ישראל דירות דיסקרטיות קריות – הפוך את העובדים לעבודה הגונה עם רווחים גדולים, ולגברים עשירים כדי להציע שירותים ישירות רכוש טוב יותר. רק שיטה זו מאפשרת לפתח שותפות ארוכה, אשר תהיה נוחה הן לעובדים והן ללקוחותינו.
Go to Top