About mistratollje

עם ההגעה לישראל, החברה מספקת לעובדים דירות נוחות. זהו חדר במלון או דירה שכורה. זה תלוי רק ברצונו של העובד, שכן התשלום עבור ההסדר נופל אך ורק במאזן העובד. המחיר המשוער של השכרת הדירות היומית בישראל מוערך בכ- 40-60 דולר ליום.מערכת תמריצים שקופה לעובדים. עובדים לוקחים מתנות מלקוחות באופן אישי. המטרה העיקרית של סוכנות הליווי שלנו ישראל מחפש דירות דיסקרטיות בקריות? – להפוך את העובדים לתעסוקה הטובה ביותר עם רווחים רציניים, ולגברים עשירים כדי להפוך את השירותים באופן בלעדי לרמה הטובה ביותר. שיטה זו היא שמאפשרת לבסס שותפות ארוכה, אשר תהיה נוחה הן לעובדים והן ללקוחותינו.
Go to Top