About nalihanddys

עם ההגעה לישראל, החברה מעניקה לעובדים תנאי דיור נוחים. זהו חדר במלון או דירה שכורה. זה תלוי בהכרזה על הוראת הילדה, מכיוון שהתשלום עבור נדל"ן נופל בדיוק במאזן של הילדה. המחיר המשוער של דירה יומית בישראל מוערך בכ- 40-60 דולר ליום.מערכת הייט של הילדה. טיפים מלקוחות העובדים לוקחים את עצמם. המשימה העיקרית של סוכנות הליווי ישראל נערות ליווי במרכז – לספק לעובדים תעסוקה טובה עם רווחים משמעותיים, ולקוחות עשירים מציעים שירותים באופן בלעדי באיכות טובה יותר. באופן בלעדי שיטה זו מאפשרת ליצור שותפות ארוכה, אשר תהיה לשווא הן עבור העובדים והן עבור לקוחותינו.
Go to Top