About rattbevabti

עם ההגעה לישראל, החברה מעניקה לעובדים תנאים נוחים. זה יכול להיות חדר במלון או בית שכור. זה משפיע על עומק הילדה עצמה, מכיוון שהתשלום עבור שכר הדירה הוא בלעדי על חשבון הילדה. העלות הממוצעת של נדל"ן יומי בישראל היא כ 40-60 דולר ליום.מערכת אמינה לקידום בנות. בנות לוקחות טיפים מגברים באופן אישי. המשימה העיקרית של סוכנות ישראל שירותי ליווי לביתך – הפוך את העובדים לתעסוקה הטובה ביותר עם הכנסה כבדת משקל, ולקוחות עשירים הופכים שירותים ישירות לנכס הטוב ביותר. שיטה זו היא שמספקת כוחות לפתח שיתוף פעולה ממושך, אשר יהפוך לעיוות הן לעובדים והן ללקוחותינו.
Go to Top