About tripbotetab

עם ההגעה לישראל, הסוכנות מספקת לעובדים תנאי דיור הגונים. זה יכול להיות חדר במלון או דירה שכורה. זה תלוי רק במשאלת הילדה עצמה, מכיוון שהוצאות הדיור הן על הוצאות הילדה. העלות הממוצעת של דירה יומית בישראל מוערכת בכ- 40-60 דולר ליום.מערכת מובנת של פרסי עובדים. בנות לוקחות מתנות מלקוחות. המשימה העיקרית של סוכנות ישראל נערת ליווי בתל אביב – הפוך עובדים למשרה טובה עם רווחים רציניים, והלקוחות שלנו מציעים שירותים ישירות ברמה הטובה ביותר. שיטה זו היא שמספקת אפשרות לבצע שיתוף פעולה ארוך טווח, שיהיה רווחי הן עבור העובדים והן עבור לקוחותינו.
Go to Top