About watfoobelo

מערכת עובדים שקופה. בונוסים עובדים מלקוחות עוזבים לעצמם. המשימה העיקרית של סוכנות ישראל נערות ליווי בתל אביב – צור את התעסוקה הטובה ביותר עם הכנסה רצינית, ולקוחותינו מספקים שירותים באופן בלעדי באיכות טובה יותר. רק גישה זו מספקת הזדמנות לעשות שותפות ארוכה, שתיהיה נוחה הן לעובדים והן ללקוחותינו.עם ההגעה לישראל, הסוכנות מספקת לעובדים תנאים נוחים. זהו חדר במלון או דירה שכורה. זה משפיע על בקשת העובד באופן בלעדי, מכיוון שעלויות הנדל"ן נמצאות בחשבון המודל של המודל. המחיר המשוער של בית יומי בישראל מוערך בכ- 40-60 דולר ליום.
Go to Top